Praktijkreglement

Behandeling en vergoeding

U kunt met en zonder verwijzing bij ons terecht. Een behandeling duurt 25 minuten. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars waaraan rechtstreeks gedeclareerd wordt. Indien u niet aanvullend  verzekerd bent voor fysiotherapie dient u de betaling te voldoen, direct na afloop van de behandeling door gebruik te maken van onze pinautomaat. Wij adviseren u om in uw verzekeringspolis na te kijken hoe u verzekerd bent. Wij trachten het maximum aantal behandelingen, dat uw verzekering vergoedt, voor u te bewaken. U blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw vergoeding.

1e afspraak

Bij de eerste behandeling verzoeken wij u de eventuele verwijzing en een identiteitsbewijs mee te nemen. Daarnaast verzoeken wij u naar iedere afspraak een badhanddoek mee te nemen.

Verhinderd

Als u verhinderd bent meldt u dit tenminste 24 uur van tevoren. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen. Meldt u zicht niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen door middel van een factuur.

Praktijkreglement

 • Wij verzoeken u om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en de eventuele verwijzing van de (huis)arts. Veranderingen (verzekering, telefoonnummer, adres, etc.) graag meteen doorgeven.
 • Graag bij elke behandeling een badlaken meenemen, óók om in de oefenzaal te gebruiken op de fitnessapparatuur en oefenmatten.
 • Het kan zijn dat de therapeut u tijdens het lichamelijk onderzoek of de behandeling vraagt gedeeltelijk te ontkleden. Mocht u bezwaar hebben tegen aanwezigheid van de therapeut tijdens uw aan/uitkleden mag u dat natuurlijk kenbaar maken en verlaat de therapeut op dat moment tijdelijk de behandelruimte.
 • Onze praktijk is tevens een opleidingspraktijk. Het kan zijn dat er een stagiair aanwezig is tijdens uw behandeling. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, kunt u dat
  aangeven op het toestemmingsformulier dat u tijdens de eerste afspraak aangeboden wordt.
 • Kijk in uw polis uw vergoedingen Fysiotherapie na (aantal behandelingen of budget) of bel hiervoor met uw zorgverzekeraar. Vergoedingen kunnen per verzekering én per jaar verschillen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Let er op dat u maximaal 1 behandeling per dag vergoed krijgt! Ook als u nog ergens anders dan in onze praktijk onder behandeling bent. Geef dit aan bij uw therapeut. Uitzondering hierop is als uw eerste afspraak bestaat uit een intake en onderzoek en meteen daarna een behandeling. Dit wordt door uw verzekering als 2 behandelingen geteld en mogen wél samen op 1 dag.
 • Tarieven Manuele therapie wijken af van reguliere fysiotherapietarieven. Controleer vergoeding daarvan zelf in uw polisvoorwaarden of via uw zorgverzekeraar. Nogmaals, u bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van vergoedingen.
 • Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren rechtstreeks volgens contractueel afgesproken tarieven. U krijgt geen rekening van ons.
 • Als u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven. Zie hiervoor de praktijktarieven/betalingsvoorwaarden.
 • De zorgverzekeraars verlangen van ons dat wij bij onze cliënten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Tenzij u op het toestemmingsformulier aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, vragen zij uw medewerking hiervoor en wordt de vragenlijst u per e-mail toegestuurd.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Ook in overmacht situaties (ziekte, file, autopech, etc.). Bij te laat afzeggen gaan wij proberen in de voor u gereserveerde tijd een andere cliënt te plannen. Wanneer dit niet lukt, zijn wij genoodzaakt de kosten van de geplande tijd bij u in rekening te brengen. De verzekering vergoedt dit niet. Afzeggen kunt u door middel van telefoon (incl. antwoordapparaat), een e-mail sturen naar info@wolbert-fysio.nl of via de website een bericht te sturen. Alles kan ook buiten kantooruren.
 • U kunt uw auto of fiets op de daarvoor bestemde plaatsen parkeren.
 • Let goed op uw eigendommen. De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. Neem waardevolle zaken en jassen mee naar uw behandelkamer of omkleedruimtes van de oefenzaal.
 • Hygiëne is erg belangrijk in onze praktijk, zowel in de behandelkamer als in de oefenzaal. Wij verwachten van u dat u de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt.
 • In onze praktijk mag niet gerookt worden.
 • Zie onze website www.wolbert-fysio.nl voor meer informatie, of informeer bij de receptionistes of uw therapeut.