Werken aan kwaliteit
Wolbert Fysio streeft ernaar om diensten te leveren die, in overleg met de fysiotherapeut en de kant, aansluiten op de wensen en verwachtingen van de betreffende zorgvrager. Toch kan het gebeuren dat de klant niet tevreden is met de inhoud van bijvoorbeeld de zorgverlening. Iedere uitleg van ontevredenheid of een tekortkoming van de organisatie/fysiotherapeut moet als een klachten gezien worden.
Hierbij is ons motto: ”Een klacht is een kans om je te verbeteren”.

Procedure van melden
Klachten kunnen bij Wolbert Fysio schriftelijk, telefonisch of per e-mail aangeleverd worden. De klachten worden geregistreerd met behulp van het daarvoor bestemde klachten formulier en worden direct opgepakt door onze klachten coördinator.

Afhandeling van klachten
De klachtencoördinator is verantwoordelijk voor registratie en afhandeling van de klacht en neemt indien wenselijk contact op met de melder. Indien van toepassing wordt de kwaliteitsmanager, de verantwoordelijke collega en praktijkhouder betrokken bij de afhandeling van de klacht.

Klacht niet opgelost?
Als de melder van de klacht en Wolbert Fysio er niet samen uitkomen, dan kan de melder contact opnemen met de beroepsvereniging fysiotherapie waar Wolbert Fysio bij aangesloten is. De klacht kan dan ingediend worden bij De Stichting Keurmerk Fysiotherapie en dan zal een onafhankelijke klachten functionaris de klacht in behandeling nemen.
voor meer informatie kijk op:
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling