Volg ons via

Sport en bewegen

De samenleving is zich meer en meer bewust van het belang van sport en bewegen. In de eerste plaats omdat het een zinvolle vorm van vrijetijdsbesteding is (gezond, uitdagend, meten met anderen, grensverleggend). Daarnaast groeit het besef dat de kracht van de sport ook benut kan worden om maatschappelijke doelen te bereiken.

 

Onze sport- en beweegprogramma’s worden letterlijk en figuurlijk ingezet om mensen in beweging te krijgen, ter bevordering van gezond gedrag,  gezonde levenstijl en om lastig te bereiken chronische doelgroepen te bereiken zoals COPD, Diabetes en Obesitas. Onze sportfysiotherapeuten en trainers helpen u daar bij.