Volg ons via

Praktijkreglement

Voor een soepel verloop van uw behandelingen vragen wij even uw aandacht voor het volgende.

 

Aanmelding
U kunt zich op twee manieren aanmelden; op eigen initiatief of op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt (DTF), stellen wij met uw goedkeuring uw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte. Het is belangrijk bij uw aanmelding door te geven hoe u bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op de volgende zaken: naam zorgverzekeraar, polisnummer, of u ziekenfonds dan wel particulier bent verzekerd, en de gegevens van een eventuele aanvullende verzekering.
 

Betalingsvoorwaarden

Wolbert Fysio- en manuele therapie & Sportrevalidatie hanteert de betalingsvoorwaarden van Medicas Incasso. Voor deze voorwaarden verwijzen wij u naar onze website.

 

Verhinderd
Als u verhinderd bent dient u dit 24 uur van tevoren te melden (telefoon: 0413-264879/email: info@wolbert-fysio.nl). Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

 

Behandeling door andere collega
Het kan af en toe voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn en het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

 

Eigen handdoek
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw eigen handdoek meebrengt.

 

Motivatie
Wij rekenen erop dat wanneer u zich bij ons laat behandelen, u over een gezonde motivatie beschikt. Voor veel behandelingen is het cruciaal dat u minimaal twee keer per week traint in onze oefenruimte en eventueel ook thuis oefeningen doet. Uw inzet draagt bij aan een sneller herstel.

 

Bereikbaarheid

Wolbert fysio is voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar op de volgende telefoonnummers (praktijk Uden) 0413-264879 en 0492-714590 (praktijk Boekel) en 0412-782 500 (praktijk Nistelrode) van maandag t/m vrijdag van 8.00uur-17:00 uur. Voor openingstijden administratie zie Homepage - Contact. Voor dringende zaken in de overige tijden graag bellen op het hele of halve uur. Voor minder dringende zaken kunt u ons buiten de openingstijden ook een email sturen (info@wolbert-fysio.nl).

 

Omgang clientgegevens

Met het cliënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonregistratie. Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie. Ook kunt u voor aanvullende informatie met betrekking tot uw rechten en plichten ten aanzien van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) de volgende site bezoeken: https://www.patientenfederatie.nl/themas/patientenrechten

 

Ten slotte

 

Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet die te uiten. Onze kwaliteitsmanager Inge van Lamoen staat u graag te woord en wij zullen er alles aan doen uw behandeling bij Wolbert fysio- en manuele therapie & Sportrevalidatie zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Als u klachten heeft over uw fysiotherapeut verwijzen wij ook naar de kwaliteitsmanager. Als de klacht daarna niet naar uw tevredenheid wordt opgelost kan u de folder “ Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” bij de administratie opvragen voor verdere stappen.

 

 BSN Verplicht

BSN-nummer (burgerservicenummer) in de zorg verplicht

 

Een uniek persoonlijk nummer voor patiënten is nodig om gegevensuitwisseling in de zorg betrouwbaar te maken.

Iedereen in Nederland heeft een BSN. Dit nummer vervangt het sofinummer (sociaal-fiscaal nummer). Behalve de overheid gaat ook de zorgsector het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en in het declaratieverkeer.

 

Wet gebruik BSN in de zorg

 

De Eerste Kamer heeft 8 april 2008 ingestemd met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Per 1 juni 2008 gaat deze wet in. Niet iedereen in de zorg kan zomaar gebruik maken van het BSN; alleen zorgaanbieders, verzekeraars en indicatieorganen die bij wet zijn aangewezen. Vanaf 1 juni 2008 mogen zorgaanbieders het BSN gebruiken, een jaar later moet het BSN worden gebruikt.

 

Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Invoering van het BSN in de zorg heeft een aantal voordelen:

 

•het vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens
•het voorkomt persoonsverwisseling
•het maakt declareren eenvoudiger
•het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude.
 

Het BSN wordt ook gebruikt om op een betrouwbare en veilige manier patiëntgegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier.Legitimeren

Legitimeren

Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Patiënten moeten zich identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.