Wat is ergotherapie?

Wanneer u moeite heeft met het uitvoeren van alledaagse handelingen, is het goed om te weten dat u terecht kunt bij een ergotherapeut. Onze ergotherapeut kan u met advies en training helpen om het handelen in het dagelijks leven (weer) mogelijk te maken. Ons doel is om uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid te laten behouden.

Voor wie?

Ergotherapie wordt ingezet wanneer dagelijkse activiteiten, die automatisch behoren te gaan, niet meer volledig mogelijk zijn. Hierbij kunt u denken aan eten, wassen, aankleden, koken, koken, boodschappen doen, huishoudelijke taken, tuinieren, fietsen, werken en/of hobby’s.

 

Door klachten ten gevolgen van bijvoorbeeld ouderdom, ziekte, een beroerte, (on)verklaarbare pijn of een ongeval, kunnen dagelijkse handelingen een uitdaging worden of zelfs niet meer uitvoerbaar.

Wat kan een ergotherapeut voor mij betekenen?

De ergotherapeut zoekt samen met u naar praktische oplossingen, zodat deze dagelijkse handelingen weer mogelijk zijn. Ook kan de ergotherapeut u adviseren over het gebruik van hulpmiddelen en ondersteuning bieden bij de aanvraagprocedure van deze hulpmiddelen.

Verwijzing en vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Uw eigen risico is hierbij van toepassing. Verzekeraars vergoeden extra uren ergotherapie in de aanvullende verzekering.

Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om zonder verwijzing naar de ergotherapeut te gaan, zie hiervoor uw polisvoorwaarden. Voor behandeling aan huis is altijd een verwijzing nodig.

Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden. Uiteraard willen wij u helpen om te kijken hoe u verzekerd bent.

Wilt u weten of ergotherapie kan helpen bij uw klacht?

Neem dan contact met ons op:
Bel 0413-264879 of mail naar info@wolbert-fysio.nl

1

Voorbeeld 1: Herseninfarct/beroerte

Dhr. A. heeft recent een herseninfarct, ook wel beroerte genoemd, doorgemaakt. Hierdoor is hij niet meer in staat om zelfstandig zijn koffie te zetten. Door het opstellen van een plan van aanpak wordt onder andere gekeken naar compensatie strategieën. Hierdoor leert dhr. op een andere manier zijn dagelijkse kop koffie zelfstandig te zetten.
2

Voorbeeld 2: Ouderdom

Dhr. P. is 75 jaar oud en heeft recent een nieuwe gelijkvloersewoning gekocht, omdat het traplopen moeizaam ging. Dhr. heeft de ergotherapie ingeschakeld om mee te kijken naar mogelijk woonaanpassingen, zodat zijn woning levenloopbestendig is. De ergotherapeut adviseert enkele aanpassingen in de woning, waardoor dhr. hier veilig en zelfstandig kan blijven wonen.
3

Voorbeeld 3: Valpreventie

Mw. S. is 80 jaar oud en woont nog geheel zelfstandig en alleen in haar woning. Helaas is ze de laatste tijd vaak gevallen in huis. Samen met de ergotherapeut gaat ze na welke persoonlijke en/of omgevingsgebonden factoren invloed hebben op het vallen. Na de inventarisatie geeft de ergotherapeut adviezen voor enkele woningaanpassingen. Daarnaast wordt samen met mw. geoefend om transfers veiliger uit te voeren.
4

Voorbeeld 4: Zelfredzaamheid

Mw. A. wil graag zelfstandig naar de supermarkt. Dit kan ze door ouderdom niet meer lopend afleggen. Samen met de ergotherapeut kijkt mw. naar mogelijkheden om zichzelf buitenshuis te verplaatsen. De ergotherapeut adviseert mw. een scootmobiel. De ergotherapeut helpt mw. bij de aanvraag van de scootmobiel bij de WMO (Wet maatschappelijk ondersteuning van de gemeente). Wanneer mw. deze in bezit heeft, wordt er samen geoefend, totdat mw. zich veilig voelt om zelfstandig boodschappen te gaan doen bij de plaatselijke supermarkt.