Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen. Door life-events, zoals lichamelijke klachten, geestelijke klachten, verlies maar ook positieve gebeurtenissen zoals geboorte of een nieuwe baan wordt er een aanpassing op je handelen gevraagd.  Wanneer u uit balans bent en moeite heeft met het uitvoeren van alledaagse handelingen, is het goed om te weten dat u terecht kunt bij een ergotherapeut. Onze ergotherapeut kan u met advies en training mogelijk helpen om het handelen in het dagelijks leven (weer) mogelijk te maken. Het doel is dan om uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid te laten behouden, zodat u weer grip krijgt op uw dagelijkse bezigheden. 

Voor wie?

Ergotherapie kan worden ingezet bij iedereen die belemmerd wordt in het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten. Hierbij kan je denken aan klachten ten gevolge van: (onverklaarbare) pijn, vermoeidheid, oncologie, burn-out, lichte psychische klachten, ouderdom, beroerte of ongeval.

Enkele voorbeelden waar u zich misschien wel in herkent;

  • Wordt je beperkt door je klachten waardoor activiteiten, zoals huishouden, koken, werk, hobby’s, sport, fietsen enz. worden vermeden?
  • Zijn jouw klachten de baas over jouw dagindeling?
  • Is het iedereen ochtend weer een verassing hoe jij je voelt en wat je die dag gedaan krijgt?
  • Ben je sneller overprikkeld en lukt het je niet meer te concentreren tijdens je werk of tijdens gesprekken op feestjes?

Wat kan een ergotherapeut voor mij betekenen?

De ergotherapeut zoekt samen met u naar praktische oplossingen, zodat deze dagelijkse handelingen weer mogelijk zijn. Ook kan de ergotherapeut u adviseren over het gebruik van hulpmiddelen en ondersteuning bieden bij de aanvraagprocedure van deze hulpmiddelen.

Verwijzing en vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Uw eigen risico is hierbij van toepassing. Verzekeraars vergoeden extra uren ergotherapie in de aanvullende verzekering.

Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om zonder verwijzing naar de ergotherapeut te gaan, zie hiervoor uw polisvoorwaarden. Voor behandeling aan huis is vaak geen verwijzing nodig.

Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden of stuur een e-mail naar info@ergotherapievandam.nl.

 
Wilt u weten of ergotherapie kan helpen bij uw klacht?

Neem dan contact met een van onze partners:

Ergotherapie Van Dam (Uden)

Bel 073-7200123 of mail naar info@ergotherapievandam.nl

Ergotherapie Met Elkaar (Boekel)

Bel 06-20802231 of mail naar info@ergotherapiemetelkaar.nl

1

Voorbeeld 1: Herseninfarct/beroerte

Dhr. A. heeft recent een herseninfarct, ook wel beroerte genoemd, doorgemaakt. Hierdoor zijn activiteiten zoals koken, zelfverzorging, werk, sport en sociale activiteiten ondernemen niet meer vanzelfsprekend voor hem. Naast de bewegingsbeperkingen ervaart hij ook snel vermoeidheid. Dhr. vindt het moeilijk om zijn weekendindeling in te richten en op te pakken. De ergotherapeut kan hem o.a. ondersteunen om zijn motoriek te verbeteren en energie te managen, waardoor de dagelijkse activiteiten weer worden opgepakt.
2

Voorbeeld 2: Ouderdom

Dhr. P. is 75 jaar oud en heeft recent een nieuwe gelijkvloersewoning gekocht, omdat het traplopen moeizaam ging. Dhr. heeft de ergotherapie ingeschakeld om mee te kijken naar mogelijk woonaanpassingen, zodat zijn woning levenloopbestendig is. De ergotherapeut adviseert enkele aanpassingen in de woning, waardoor dhr. hier veilig en zelfstandig kan blijven wonen.
3

Voorbeeld 3: Valpreventie

Mw. S. is 80 jaar oud en woont nog geheel zelfstandig en alleen in haar woning. Helaas is ze de laatste tijd vaak gevallen in huis. Samen met de ergotherapeut gaat ze na welke persoonlijke en/of omgevingsgebonden factoren invloed hebben op het vallen. Na de inventarisatie geeft de ergotherapeut adviezen voor enkele woningaanpassingen. Daarnaast wordt samen met mw. geoefend om transfers veiliger uit te voeren.
4

Voorbeeld 4: Zelfredzaamheid

Mw. A. wil graag zelfstandig naar de supermarkt. Dit kan ze door ouderdom niet meer lopend afleggen. Samen met de ergotherapeut kijkt mw. naar mogelijkheden om zichzelf buitenshuis te verplaatsen. De ergotherapeut adviseert mw. een scootmobiel. De ergotherapeut helpt mw. bij de aanvraag van de scootmobiel bij de WMO (Wet maatschappelijk ondersteuning van de gemeente). Wanneer mw. deze in bezit heeft, wordt er samen geoefend, totdat mw. zich veilig voelt om zelfstandig boodschappen te gaan doen bij de plaatselijke supermarkt.
5

Voorbeeld 5: pijn en/of vermoeidheidsklachten

Mw. K. is een moeder van vier kinderen en werkt parttime in het basisonderwijs. Sinds een maand weet mw. dat ze reuma heeft en ervaart dat het met de pijn- en vermoeidheidsklachten steeds lastiger is om te kunnen voldoen aan haar dagelijkse taken. Ze is sneller overprikkeld en het ontspannen lezen van haar tijdschriften lukt al een tijdje niet meer. De ergotherapeut kan o..a door middel van ontspanningsoefeningen (mindfulness), educatie en advies t.a.v. energiemanagement en prikkelverwerking zorgen dat mw. weer grip krijg op haar dagelijkse handelingen.