Volg ons via

Behandeling van chronische pijn

Graded Activity is een gestructureerde behandeling, gericht op stapsgewijze toename van het niveau van functioneren van de client in activiteiten en participatie.

Graded Activity is een speciaal programma voor mensen met chronische pijnklachten. In dit programma staat het activeren van de client centraal.
Er wordt stapsgewijs duidelijk gemaakt dat bewegen niet slecht is maar juist goed is om het algemeen functioneren te verbeteren.

Graded activity is het stapsgewijs opvoeren van activiteiten in tijd, aantal of zwaarte. Mensen met chronische pijn, zoals ook bij bv. RSI, kunnen door bewegingsangst in een negatieve cirkel komen. Als je ervaart dat bewegen pijn doet ga je uit angst voor de pijn minder bewegen met als gevolg: nog meer pijn. Omdat je niet beweegt ontstaat het zogenaamde disuse-syndroom. Je conditie (belastbaarheid) neemt nog meer af en de pijn beheerst je denken en doen. Om de negatieve cirkel te doorbreken moet je juist gaan bewegen, aan de hand van een voor jou opgesteld oefenschema ga je steeds een stapje verder. Je begint op een veilig, laag beginniveau dat met stapjes – graded – wordt opgevoerd tot het eindniveau. Je wordt begeleid door een therapeut die werkt volgens regels uit de gedragstherapie.
 

Samenwerken

 

Omdat chronische pijn vaak gepaard gaat met grote veranderingen in uw leven is door wetenschappers en pijnkenniscentra in Nederland bewezen dat een multi-disciplinaire aanpak vaak aan te bevelen is. Daarom werken wij intensief samen met de praktijk voor psycholigische hulpverlening Uden en bevelen wij,  ingegeven door goede resultaten in het verleden, deze gespecialiseerde praktijk aan op het gebied van chronische pijn.

 

Praktijkhouder Theo van Meer is mede-auteur van het boekje "De psycholoog als pijnbehandelaar" en heeft samen met zijn medewerkers een no nonsense methode ontwikkeld.

 

Het is gewenst dat uw huisarts en/of verwijzend arts wordt betrokken in de samenwerking zodat alle betrokken behandelaars op de hoogte zijn van een eenduidige benadering van de lang aanwezige chronische pijn.

 

Voor meer informatie www.meervanpsy.nl

 Wat is chronische pijn?

Pijn is een waarschuwing van het lichaam dat er iets niet in orde is en dat daar iets aan gedaan moet worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 6-12 weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel.

 

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

 

Goede begeleiding door een therapeut die zich geschoold heeft in de behandeling van chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten.